آگاهی به زبان انگلیسی برای دولتمردان در دوران تحریم مهم تر از قبل است/ خودم تا جایی که بتوانم توئیت انگلیسی هم می کنم

اعتماد آنلاین چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۸

اعتمادآنلاین| معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخشی از مصاحبه اش با اعتمادآنلاین به یک پرسش انگلیسی هم پاسخ داد. این پرسش و پاسخ را در ادامه می بینید و می خوانید.
*سوالی که هم اکنون می پرسم سوال نامتعارفی است، امیدوارم آمادگی اش را داشته باشید (پرسش انگلیسی).
*As we are know you are really good in English. You speak fluently and you even have lot of articles in English. My question is why do you think our men in Iran especially government official do not know about second language especially English which is very important and international language?
Ok. Yes it’s very important communicate you have to be in good to command language you have
Yes this is very important issue . In order to communicate you have to have a good command of that language. You have to be familiar with the different dimensions of communicating in that
.language
If it’s a political and a political terminology or if it’s a economic issue you have to be familiar, you have to be able to communicate. This is very important. It’s important for our official diplomacy but it’s also important for our public diplomacy as well because we need to be able to engage with world in areas like women there is a lot of misunderstanding about the conditions of the Iranian .women
 There is a lot of misunderstanding about the advances the Iranian women have made. A lot of misunderstanding and clichés or stigma about the Muslim women. ...

سرخط اخبار