اختصاص یک درصد هزینه های دستگا ه ها به آموزش وپرورش+ فیلم

واحد مرکزی خبر شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱
صباغیان در نشست فرهنگیان بافق از یک درصد از هزینه های دستگاه ها و شرکت های دولتی و شرکت های انتفاعی وابسته به دولت، به آموزش و پرورش خبر داد .

به گزارش خبرگز اری صدا وسیما مرکز یزد ، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی گفت:یک درصد از هزینه های دستگاه ها و شرکت های دولتی و شرکت های انتفاعی وابسته به دولت، به آموزش و پرورش داده می شود.
محمد رضا صباغیان در نشست با فرهنگیان بافق به مصوبات خوب مجلس برای فرهنگیان اشاره کرد و گفت:یک درصد از هزینه های دستگاه ها و شرکت های دولتی و شرکت های انتفاعی وابسته به دولت، به آموزش و پرورش داده می شود
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد حق رایگان انشعاب گاز،آب و برق برای مدارس و پرداخت بهای آب،برق و گاز تا سقف استاندارد را دیگر اقدام خوب در حوزه آموزش و پرورش بیان کرد و ادامه داد:همچنین مصوب شد که عوارض برای زمین های مزروعی،مسکونی و تجاری آموزش و پرورش در صورت تغییر کاربری پرداخت نشود و گرفتن پروانه و مجوز نیز رایگان باشد.
صباغیان با اشاره به یکی از مشکلات عمده فرهنگیان در رابطه با بیمه تصریح کرد:بیمه آتیه سازان خدماتی که باید انجام دهد را نمی دهد و پیگیری میکنیم که اگر این روند ادامه دارد بیمه دیگری برای فرهنگیان جایگزین شود.
افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان و فرهنگیان و یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان از دیگر مباحثی بود که صباغیان به آن اشاره کرد.

سرخط اخبار