خواهران باربارن؛ کتابی تأمل برانگیز درباره انسانیت

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۷
خواهران باربارن؛ کتابی تأمل برانگیز درباره انسانیت
«خواهران باربارن» کتابی است که با تعلیق و رمز و راز، مخاطب را نسبت به انسانیت در فکر می برد. به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، «خواهران باربارن» نوشته «اریک امانوئل اشمیت» یک مجموعه داستانی است که با ترجمه عاطفه حبیبی در قالب چهار فصل از سوی انتشارات چترنگ منتشر شده است. اشمیت در خواهران باربارن با شخصیت پردازی، تقابل احساسات عمیق آدمی را به تصویر می کشد. این نویسنده در فصل نخست به زندگی خواهران دوقلوی باربارن اشاره می کند، به مواردی اشاره دارد که از سر حسادت است. در فصل دوم اما از گذشت و شکیبایی می گوید و در فصل بعد هر دو را از زوایای مختلف به چالش می کشد. به نظر می رسد اشمیت با نگارش این داستان تصمیم به کشف چیزی دارد که در ذات و وجود هر فرد قرار گرفته است. یکی از تأثیرات مطالعه این کتاب این است که داستان و روند روایتش به گونه ای پیش می رود که مخاطب را فکر درباره انسانیت وامی دارد. تعلیق پر رمز و راز و تشتگی که نوع قصه برای مخاطبانش ایجاد می کند، از شگردهای به کار گرفته شده از سوی اشمیت است که اتفاقاً خواننده را تا پایان داستان همراه می کند. مجموعه ...

«خواهران باربارن» کتابی است که با تعلیق و رمز و راز، مخاطب را نسبت به انسانیت در فکر می برد.
به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، «خواهران باربارن» نوشته «اریک امانوئل اشمیت» یک مجموعه داستانی است که با ترجمه عاطفه حبیبی در قالب چهار فصل از سوی انتشارات چترنگ منتشر شده است.
اشمیت در خواهران باربارن با شخصیت پردازی، تقابل احساسات عمیق آدمی را به تصویر می کشد.
این نویسنده در فصل نخست به زندگی خواهران دوقلوی باربارن اشاره می کند، به مواردی اشاره دارد که از سر حسادت است. در فصل دوم اما از گذشت و شکیبایی می گوید و در فصل بعد هر دو را از زوایای مختلف به چالش می کشد. به نظر می رسد اشمیت با نگارش این داستان تصمیم به کشف چیزی دارد که در ذات و وجود هر فرد قرار گرفته است.
یکی از تأثیرات مطالعه این کتاب این است که داستان و روند روایتش به گونه ای پیش می رود که مخاطب را به فکر درباره انسانیت وامی دارد. تعلیق پر رمز و راز و تشنگی که نوع قصه برای مخاطبانش ایجاد می کند، از شگردهای به کار گرفته شده از سوی اشمیت است که اتفاقاً خواننده را تا پایان داستان همراه می کند.
مجموع ...

[ مشاهده متن کامل خواهران باربارن؛ کتابی تأمل برانگیز درباره انسانیت خبرگزاری آنا ]