طرح ترافیک با آلودگی هوا تنظیم می شود؟

دریافت خبر : پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲
اکوفارس: با کاهش دمای هوا در چند روز اخیر، غلظت آلاینده های هوا در برخی از ساعات روزهای اخیر از حد مجاز فراتر رفته و وضعیت نارنجی در تهران حاکم شده است. هوای پایتخت در حالی در آستانه تنزل به وضعیت قرمز و ناسالم شدن برای عموم جامعه است که مدیریت ترافیکی شهر تهران هنوز از یک ظرفیت مهیا برای پیشگیری از تشدید آلودگی استفاده نکرده است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روزانه دو نوبت و در روزهای آلوده سه نوبت یا بیشتر،  شاخص  کیفیت هوای  شهر تهران  را بر اساس میانگین غلظت آلاینده ها در ایستگاه های سنجش آلودگی پراکنده در سطح شهر اعلام می کند. این شرکت همچنین بیش از یک سال است که با استفاده از مدل سازی های با دقت بالا و پیش بینی هواشناسی، امکان پیش بینی وضعیت آلودگی هوا را پیدا کرده است و بر این اساس می تواند شاخص کیفیت هوا در ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده را با دقت بالا پیش بینی کند. این پیش بینی در واقع امکان تنظیم جریان  ترافیک  را با هدف جلوگیری از تشدید  آلودگی هوا  در اختیار مدیریت ترافیکی شهر قرار می دهد. اما با وجود چنین ابزاری، مدیریت ترافیک در روزهای اخیر سمت و سوی پیشگیرانه از افزایش غلظت آلاینده ها از طریق کنترل جریان ترافیک عبوری را نداشته است.
در حال حاضر بستر مداخله ترافیکی به نفع کاهش آلودگی دست کم از دو جهت برای مدیریت شهری آماده است؛ از یکسو وضعیت آلودگی هوا توسط شرکت کنترل کیفیت قابل پیش بینی است و از سوی دیگر نسخه جدید طرح ترافیک به صراحت این مجوز را به مدیریت ترافیک تهران داده که در زمان وقوع آلودگی ...

[ مشاهده متن کامل طرح ترافیک با آلودگی هوا تنظیم می شود؟ اکوفارس ]