مائو تسه تونگ؛ پدر خلق چین یا دیکتاتوری خشن؟!

تیتربرتر پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۴

به گزارش تیتربرتر؛
همه چیز درباره مائو تسه تونگ؛ مردی که بعضی او را پدر خلق چین می دانند و از وی چهره ای اسطوره ای می سازند، بعضی هم اعتقاد دارند مائو چیزی جز یک دیکتاتور خشن قسی القلب نبود.
هفته نامه کرگدن - مسلم تهوری: همه چیز درباره مائو تسه تونگ؛ مردی که بعضی او را پدر خلق چین می دانند و از وی چهره ای اسطوره ای می سازند، بعضی هم اعتقاد دارند مائو چیزی جز یک دیکتاتور خشن قسی القلب نبود.
«حالا رفقا، ماهیت زندگی ما چیست؟ بیایید با خودمان روراست باشیم. زندگی ما ادبار کوتاه و پر از درماندگی است. به دنیا می آییم، فقط به اندازه بخور و نمیر به ما می دهند و تا جان داریم از گرده مان کار می کشند و به دردنخور که شدیم با بی رحمی تمام از دم تیغ می گذرانندمان... پس رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که همه بلا های زندگی ما از خودکامگی انسان دوپا آب می خورد؟ کافی است که از شر انسان دوپا خلاص شویم.»
جورج اورول، «میجر پیر» را تمثیل از لنین آورده، اما به جد می توان گفت اگر نه عینا این جملات، که شبیه آن را «مائو تسه تونگ» به دهقانان چین گفته بود. مائو در سال ۱۸۹۳ در ایالت هونان متولد شد.
از عصر کنونی اطلاعی ندارم، اما در گذشته ای نه چندان دور در چین و به تعبیر خودشان مرکز عالم، رسم بر این بود نوزاد پسر را به الماس و نوزاد دختر را به سفال تشبیه می کردند. وقتی دوست و آشنا به دیدن والدین نوزاد می رفتند، سوال می کردند فرشتگان آسمان برایشان الماس فرستاده اند یا سفال، آن ایام پدر مائو در جواب پرسش کنندگان با تکبر و تبختر می گفته: «الماس؛ او هم مثل پدرش دهقان خوبی خواهدشد.»
افرادی که مائو را از نزدیک دیده اند و با او حشر و نشر داشته اند ...

سرخط اخبار