با شهادت دنبال اسم و رسم نمی گشت

دریافت خبر : جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲
با شهادت دنبال اسم و رسم نمی گشت

شهدا در مکتب امام حسین(ع) چگونه زیستن، چگونه رفتن و سربازی برای سالار شهیدان را به ما آموختند. آنها از حماسه عاشورا درس آزادگی، ایثار و عدم سازش با دشمن آموختند و هر کس تفکری غیر از این در مورد حماسه امام حسین(ع) دارد شایستگی عهده دار شدن مسئولیت در نظام اسلامی را ندارد.
«شهدا در مکتب امام حسین(ع) چگونه زیستن، چگونه رفتن و سربازی برای سالار شهیدان را به ما آموختند. آنها از حماسه عاشورا درس آزادگی، ایثار و عدم سازش با دشمن آموختند و هر کس تفکری غیر از این در مورد حماسه امام حسین(ع) دارد شایستگی عهده دار شدن مسئولیت در نظام اسلامی را ندارد.» پدر شهید مهدی قره محمدی از شهدای مدافع حرم گفت وگو با ما را با چنین سخنانی آغاز کرد. مهدی از آخرین شهدای مدافع حرم است که ۲۱ آذر ۹۶ در دفاع از عمه سادات در منطقه دیرالزور سوریه به شهادت رسید. با این شهید از تصویری آشنا شدیم که در کنار دو فرزندش در آخرین نوروز خانوادگی انداخته بودند. ۲۱ آذر که آقامهدی شهید شد، فرزندان انتظار آمدن نوروزی دیگر را می کشیدند که هرگز از راه نرسید. گفت وگوی ما با علیرضا قره محمدی پدر و مریم تاتا همسر شهید را پیش ر ...

[ مشاهده متن کامل با شهادت دنبال اسم و رسم نمی گشت خبرگزاری ایثارگران ]