افزایش قیمت مسکن از صد درصد نیز گذشته است

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۸
افزایش قیمت مسکن از صد درصد نیز گذشته است

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تشریح وضعیت رکود تورمی در سال جاری براساس آمارها گفت: بازار مسکن از سال جاری دروضعیت رکود تورمی به سر می برد. براساس آمارهای سال 97 در تیرماه امسال شاهد کاهش حجم 25درصدی معاملات نسبت به یک سال مشابه پیش بوده ایم. براساس این آمار در مرداد ماه سال جاری با 36درصد، شهریور ماه 45 درصد، مهر ماه 40 درصد کاهش حجم معاملات را داشته ایم که در آبان ماه وضعیت بهتری رخ نداده است. وی با اشاره به رکود توام با تورم افزود: افزایش قیمت نامتعارف قیمت مسکن باعث کاهش شدید حجم معاملات مسکن، توقف معاملات و رکود سنگین در بخش مسکن شده که متاسفانه رکود توام با تورم بوده است. نه تنها کاهش قیمت در بخش مسکن اتفاق نیفتاده بلکه با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بوده ایم. مشاور اتحادیه املاک کشور گرانی زمین را عامل اصلی گرانی مسکن عنوان کرده : بی شک عوامل متعددی منجر به گرانی مسکن در سال جاری شده که نقش زمین به واسطه اینکه 60 تا 90 درصد قیمت را به خود اختصاص می دهد از سایر عوامل چشمگیر تر
است. افزایش مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران و هزینه های شهرداری نیز بر افزایش ...

[ مشاهده متن کامل افزایش قیمت مسکن از صد درصد نیز گذشته است روزنامه رسالت ]