عکس | پرواز درناها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

خبر آنلاین دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳
عکس امروز نشنال جئوگرافیک درناهای شنزار را نشان می دهد در دسته های بزرگ، در غروب شهر ویلکاکس ایالت آریزونای آمریکا پرواز می کنند. هر سال ده ها هزار قطعه از این درناها مهاجران زمستانی جنوب شرق آریزونا هستند.

عکس :  nationalgeographic
۶۷۲۸۲