تخلیه ۱.۶ میلیارد مترمکعب آب های زیرزمینی لرستان

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۹
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: آمایش سرزمین انجام شده، آب محور نیست.

آفتاب نیوز :
رضا میرزایی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با بیان اینکه لرستان به لحاظ شرایط اقلیمی و میانگین بالای بارندگی یکی از استان های تولید کننده آب در کشور است، گفت: میزان آب های تولیدی سطحی و خروجی استان سالانه ۸ میلیارد مترمکعب در دو حوزه کرخه و دز است که حدود ۸ درصد آب های کشور را تشکیل می دهد.
وی اظهارکرد: میزان تولید آب از چشمه های استان در مجموع ۹۰۰ میلیون مترمکعب بوده که ۹ درصد آب چشمه های کشور است؛ میزان آب قنوات نیز ۵۰ میلیون مترمکعب است که یک درصد آب قنوات کشور را تشکیل می دهد. میزان تخلیه آب های زیرزمینی استان سالانه ۱.۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به تخلیه کشور که ۶۰ میلیارد مترمکعب است ۲۸ درصد است.
میرزایی بیان کرد: کل منابع آب استان ۲۱ هزار منبع است که دو درصد کشور که یک میلیون و 100 هزار منبع بوده را تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه در خصوص تخصیص آب استان اختلاف نظری بین آب منطقه ای استان و وزارت نیرو است که لازم است حل شود، گفت: کل تخصیص های کرخه بطور کلان و خرد یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون مترمکعب و در حوضه کارون بزرگ(دز)، 850 میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرک ...

[ مشاهده متن کامل تخلیه ۱.۶ میلیارد مترمکعب آب های زیرزمینی لرستان آفتاب نیوز ]