حاکمیت ۳۰ ساله خشکسالی در کشور/تبخیر ۲۷۰ میلیارد مترمکعبی آب به دلیل تابش خورشید و بادهای خشک

ایسنا شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۹
بر اساس آمارها کشور یک دوره خشکسالی شدید را طی می کند، به گونه ای که از دهه ۷۰ تاکنون خشکسالی های منطقه ای یا فراگیر در کشور حاکم بوده و خشکسالی های فراگیر، جابه جایی های فصلی بارش و سیلاب از جمله عوارض ناشی از تغییر اقلیمی است و علی رغم آنکه سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب از راه بارندگی آب وارد کشور می شود، ولی حدود ۲۷۰ میلیارد متر مکعب آن از طریق تبخیر و تعرق به دلیل تابش خورشید و بادهای خشک از دست می روند.

به گزارش ایسنا ، از سال ۱۹۵۰ از سوی سازمان جهانی هواشناسی (WMO)، همه ساله ۲۳ مارس مصادف با سوم فروردین (به استثنای سال های کبیسه که در ایران این روز مصادف با ۴ فروردین می شود) روز جهانی "هواشناسی" نامگذاری شده است. این روز به یادمان می آورد که در طول میلیاردها سال حیات کره زمین، چه بر سر آن آوردیم و امروزه محققان بر این باور هستند که ادامه این روند، آینده ای خشک تر را برای کره زمین و ساکنان آن رقم خواهد خورد.
نامگذاری این روز ما را به این نکته می رساند که عدم حراست از آب، خاک و هوا به عنوان عناصر حیات پایدار، با کاهش بارندگی ها چالش های دیگری را ایجاد کرده است. در این میان ایران در کمربند خشک و فراخشک کره زمین قرار دارد و نواحی بیابانی در مناطق مرکز، فلات شرق و جنوب کشور در حال گسترش است.
در چنین شرایطی محققان این حوزه معتقدند با پاسداری از جغرافیای طبیعی کشور و اعمال مدیریت آبخیزداری و آبخوان داری می توان از سال های خشکسالی به سلامت عبور کرد و در عین حال به ما گوشزد می کنند که تخریب هایی که در سفره های زیر زمینی ایجاد کرده ایم، ممکن است ترمیم شوند؛ ولی دیگر به وضعیت اولیه باز نخواهند گشت.
تجربه دوره خشکسالی از دهه ۷۰ تاکنون
دکتر علی اکبر شمسی پور، دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تغییر اقلیم با تاکید بر "اثر گازهای گلخانه ای" ناشی از تولید فعالیت های انسانی با "چرخه طبیعی" آن دو مقوله متفاوت است. در دهه های اخیر با نوسانات بالای بارشی، به شکل خشکسالی های فراگیر، جابجایی های فصلی بارش و سیلاب و روند محسوس افزایش دمای هوا مواجه هستیم که به دلیل همزمانی با روند خشک شدن تالاب ...

#دکتر_علی_اکبر_شمسی_پور #اثر_گازهای_گلخانه‌ای #روز_جهانی_هواشناسی #چرخه_طبیعی #استان_سیستان_و_بلوچستان #اقیانوس_اتمسفر #استان_فارس #وزارت_نیرو #کشور_مصر #روش #۱۸۹۸_تا_۱۹۹۸ #میلانکوویچ #ارمنستان #بختگان #پریشان #غرقابی #میانه #لیبی #گیاه #سوان #IPCC #هستا #خاک #WMO #میلیارد_مترمکعب #اساس_آمارها_کشور #کشور_یک_دوره_خشکسالی_شدید #خشکسالی‌های_فراگیر #تغییر_اقلیمی #عوارض_ناشی #گونه‌ای #جمله #دست #مدیریت_منابع_آب #راندمان_مصرف_آب #سفره‌های_زیرزمینی #بخش_کشاورزی #تبخیر_آب #برنامه‌ها #اعلام_هیأت_بین_دولتی_تغییر_اقلیم #جای_بهینه_کردن_سیستم‌های_آبیاری #زمان_خشک_شدن_دریاچه‌های_کشور #عنوان_عناصر_حیات_پایدار #حوضه_منابع_آب_زیرزمینی #دلیل_حفر_چاه‌های_عمیق #دانشیار_دانشکده_جغرافیای_دانشگاه_تهران #اساس_آمارهای_سازمان_هواشناسی #ایستگاه‌های_هواشناسی_کشور #شرایط_ناهنجاری_بارندگی #دریاچه‌های_وان_ترکیه #دریاچه‌های_پشت_سدها #دریاچه_ارومیه_ایران #پدیده_خشکسالی_همراه #بخش_آبیاری_کشاورزی #تجربه_دوره_خشکسالی #دانستن_افزایش_دما #معرض_تابش_آفتاب #متوسط_بارش_کشور #حیات_کره_زمین #سبب_تشدید_هدر