جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح همزمان پروژه های زیر بنایی و اقتصادی

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۸
جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح همزمان پروژه های زیر بنایی و اقتصادی


[ مشاهده متن کامل جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح همزمان پروژه های زیر بنایی و اقتصادی ریاست جمهوری ]

آخرین اخبار ریاست جمهوری