عملیات بازار باز ابزار تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی

خبرگزاری مهر یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان « عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران» آورده است: عملیات بازار باز یکی از عملیات ها و ابزارهای مؤثر در سیاستگذاری پولی است که بانک های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می برند؛ متأسفانه تاکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این ابزار مهم بی بهره بوده است.
صرفنظر از اینکه قانون بودجه جای این قسم از قانونگذاری نیست، اما به هر تقدیر دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد اجازه انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح نمود که ازسوی مجلس به تصویب رسید. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان می کند اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه ای است، ازجمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک های ناسالم (بانک هایی که وضعیت ترازنامه ای نامناسب دارند)، چارچوب های مربوط به گزیر و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی و... .
بر اساس این گزارش، در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخ گویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه ریزی و جامع نگری کافی دوره زمانی دسترسی به ...

سرخط اخبار