چرا یاد طالقانی همچنان مهم است؟

ایسنا پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۰
چرا پاسداشت نام طالقانی پس از چهل سال مهم است و از برگزارکنندگان باید سپاسگزار بود و به مردمان نام و مرام سیدمحمود طالقانی را یادآور شد؟

به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «تقارن چهلمین سالروز درگذشت آیت الله سیدمحمود طالقانی با عاشورای حسینی سبب شد رسانه ها چندان که شایسته او و چهلمین سالگردش بود، به این چهرۀ گفتمان ساز نپردازند. این قلم نیز ترجیح داد در مطلب سالگرد راهپیمایی تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ اشارتی کرده و توضیح بیشتر را به روز بعد از عاشورا موکول کند.
آدینه پیش البته آیین چهلمین سالگرد درگذشت در کانون توحید تهران برگزار شد. چهل سال گذشته بود و کسی انتظار نداشت برای مردی که روی دست چند میلیون نفر تشییع شد چند ده هزار نفر در این آیین شرکت کنند و همین که سالن خالی نماند، نظر برگزارکنندگان تأمین شد.
چهلمین سالمرگ طالقانی با عاشورا مقارن شد و تقارن مناسبی هم بود. چه، طالقانی خود عاشورایی بود و پیام های امام حسین (ع) را در زندگی خود حمل می کرد. در نه گفتن و کرنش نکردن، در پاس داشت گوهر انسانی که آزادی و شرافت است، در مدارا با دوستان و در هر چه صفت انسانی است.
اما چرا پاسداشت نام طالقانی پس از چهل سال مهم است و از برگزارکنندگان باید سپاسگزار بود و به مردمان نام و مرام سیدمحمود طالقانی را یادآور شد؟
چون رنج تبعید و زندان را در روزگاری که هم لباسان او همه این گونه نبودند، به جان خرید؟ این هست اما تنها بدین سبب نه.
چون اهل صدق و صفا بود و هم مصدقی بود و هم نواب مخالف مصدق را در خانه پناه می داد. هم چریک مسلمان را حمایت می کرد و هم چریک چپ او را بیگانه نمی پنداشت؟ این هست اما تنها بدین سبب، نه.
چون پیشاپیش مهم ترین راهپیمایی انقلاب در عاشورای ۵۷ به راه افتاد و آن را به همه پرسی نفی سلطنت، بدل کرد یا چون با بالاترین رأی در مجلس بررسی نهایی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار