مطبوعات سال بعد از نفس می افتند!

ایسنا شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱
مدیرمسئول روزنامه «آرمان امروز» درباره آینده مطبوعات در سال ۹۸ گفت: آنچه برای آینده مطبوعات پیش بینی می کنیم با این علائم، آینده تیره و تار و از نفس افتاده است؛ مگر اینکه با شناسایی مشکلات و رفع آن ها اقدامی انجام دهند.

حسین عبداللهی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داشت و گریبان روزنامه های مکتوب را گرفت، روزنامه ها به جایی رسیدند که در ماه های پایانی سال به حالت اغما رفتند. مشکلات اقتصادی چند برابر شده و افزایش قیمت ها و نبود کاغذ مشاهده شد.
او با بیان اینکه متأسفانه ضرورت مقابله با مشکلات را در نظر نگرفته ایم، ادامه داد: وقتی شرایط اقتصادی نامناسب می شود، اولویت بندی شکل می گیرد؛ بنابراین اولویت ها باعث می شود که سبد رسانه ای در اولویت قرار نگیرد؛ در حالی که رسانه در اطلاع رسانی و تحلیل، حکم اکسیژن را دارد.
این مدیر مسئول با اشاره به ظهور شبکه های اجتماعی و تأثیر بر رسانه ها گفت: هر چند که کار ویژه رسانه ها با ظهور شبکه های اجتماعی تغییر کرده و تأثیراتی بر روی آن گذاشته است اما ذائقه فرهنگی مردم و عاداتی که مخاطبان به تهیه روزنامه دارند باعث می شود که همچنان مخاطب داشته باشد.
عبداللهی اظهار کرد: مساله اقتصادی مطبوعات میسر نشد تا جایی که بسیاری از روزنامه ها مجبور شدند تعداد صفحات خود را کاهش دهند. در واقع روزنامه هایی که انتشار سراسری دارند، انگشت شمار هستند اما لیست مجوزهای وزارت ارشاد حدود ۳۰۰ روزنامه است که نمی دانم کجا منتشر می شوند چون چاپخانه ای نداریم که این تعداد را منتشر کند.
او ادامه داد: بی تفاوتی مسئولان نسبت به مسائل مطبوعات باعث شده مطبوعات در حالتی قرار بگیرند که امیدی به آینده آنها وجود ندارد و برای مشکل هم هیچ استراتژی وجود ندارند.
مدیرمسئول روزنامه «آرمان امروز» بیان کرد: وزارت ارشاد در عرصه مطبوعات مسئول است اما اقدام مؤثری انجام نداده و مسئولان رسانه ناراضی اند؛ البته فقط وزارت ...