سالروز شهادت اح‍م‍د ک‍ش‍ور ی

دریافت خبر : پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۶
15 آذر، سالروز شهادت س‍رل‍ش‍گ‍ر خل‍ب‍‍ان ، اح‍م‍د ک‍ش‍ور ی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
خلبان خبره ای که ب‍ه اذ ع‍‍ان ب‍س‍ی‍‍ار ی از دوس‍ت‍‍ان و ه‍مرزم‍‍ان‍ش ، م‍رد م‍ی‍د ان ک‍‍ارز ار ب‍ود و ق‍ل‍ب‍ش ب‍ر ا ی ح‍ف‍ظ ن‍ظ‍ام و ک‍ش‍ورش م‍‍ی ت‍پ‍ی‍د و در ر اس‍ت‍‍ا ی ای‍ن ا ه‍د اف ب‍ل‍ن‍دش ج‍‍ان ر ا ن‍ی‍ز ن‍ث‍‍ار ک‍رد. شاخصه هایی که هنوز هم در بین تیرپروازان هوانیروز، بسیار دیده می شود.

دانلود

[ مشاهده متن کامل سالروز شهادت اح‍م‍د ک‍ش‍ور ی شبکه خبر ]