ربیعی: در مشارکت سیاسی بدون در نظر گرفتن فرهنگ موفق نمی شویم

ایسنا چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰
سخنگوی دولت گفت: مشارکت زنان در سازمان های مردم نهاد و غیر سیاسی آنان را شکوفا می کند، پس باید به فرهنگ و تغییرات فرهنگی توجه کنیم و در آخر به مشارکت سیاسی بپردازیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی عصر امروز (چهارشنبه - ۲۶ تیرماه) در آئین رونمایی و معرفی کتاب «زنان و مشارکت سیاسی» واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی به قلم سیمین حاجی پور ساردویی که با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران در کتابخانه ملی برگزار شد، با بیان این که «در سال های آتی شاهد افزایش جمعیت سالمند بخصوص در میان زنان هستیم»، گفت: اگر به سیاستگذاری معطوف به زنان نپردازیم دچار عقب گرد و تحجر می شویم که در این مسیر زنان هم باید مسوولان را یاری کنند.
وی با بیان این که «موضوع حضور زنان هم مساله روز و هم تاریخی و قدیمی است که در بسیاری از کشورهای دیگر هم که رو به صنعتی شدن پیش رفته اند وجود دارد»، ادامه داد: در ایران به دلیل خصلت های فرهنگی متفاوت، این مساله پیچیده تر شده است و ما در دوره های مسؤولیتی مختلف، همواره سیاستگذاری معطوف به زن را پیشنهاد و دنبال کرده ایم چرا که می دانیم دهه نود و دهه آینده، دهه مهم تحولات اجتماعی معطوف به زن خواهد بود.
سخنگوی دولت با اشاره به این که «مشاغل سنگین به مشاغل فناوری نرم تغییر یافته است»، تاکید کرد: با توجه به این تغییر چهره، درسال ۹۶، شاهد تغییر در ساختار شغلی بودیم که ۶۶ درصد مشاغل را زنان کسب کردند و مشاغل با تخصص را هم زنان گرفتند. شاهد مدعا گزارش اخیر وزیر علوم است که عنوان کرد ۶۰ درصد شرکت کنندگان کنکور را زنان و دختران دربردارند و این فاصله ۲۰ درصدی با مردان تغییر علائم اقتصادی در آینده را به دنبال دارد.
وی با بیان این که «نظام درآمد مبتنی به زن و تغییرات ناشی از زنانه شدن اشتغال موضوعی است که نیاز به توجه بیشتر دارد»، گفت: سازمان های مردم نهادی که از سال ۹۲ به ثبت رسیده ...

سرخط اخبار