نشست ایران هوشمند و مراسم گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۷
سرخط اخبار