چرا گردشگران کمتر به مشهد میایند؟/ تاثیر تبلیغات سوء خارجی و نداشتن برنامه برای جذب گردشگرمذهبی/ مشهد ارزانتر مقصد گردشگری برای مسلمانان جهان

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۷
چرا گردشگران کمتر به مشهد میایند؟/ تاثیر تبلیغات سوء خارجی و نداشتن برنامه برای جذب گردشگرمذهبی/ مشهد ارزانتر مقصد گردشگری برای مسلمانان جهان
قدس انلاین – سعید کوشافر: خیلی از کسانی که درکار گردشگری هستند باورشان هم نمیشد که امسال شبهای قدر 100درصد ظرفیت هتلهای مشهد تکمیل باشد، گروهی از زائران در زائرسراها و حسینیه ها اسکان یابندو بخشی هم راهی منازل اجاره ای شوند.

اما این تجربه نشان داد که حتی درمناسبتهای مذهبی هم میتوان گردشگر جذب شهرهای مذهبی کرد به شرط انکه شیوه های درست جذب گردشگر را بدانیم .
طی سالهای اخیر اینگونه به نظر میرسد که تعداد زائران خارجی مشهد مقدس کاهش یافته است ، زمانی بود که تعداد زائران خارجی این شهر با زائران ایرانی برابری میکردو در هرکوی وبرزن نشانی از زائران عرب زبان ، پاکستانی و یا حتی هندی دیده میشد اما انگار این روزها دیگر ان بازار از رونق افتاده است .
دراین میان برخی بر این باورند که باید تنها برای جذب گردشگر مذهبی برای مشهد تلاش کرد وبرخی دیگر جذب گردشگر مذهبی را جدای از جذب سایرگردشگران نمیدانند.از دیگرسوبه گفته شرکتهای گردشگری تلاشها برای جذب گردشگر از سایرکشورها هم این روزها به دربسته میخورد وراه به جایی نمیبرد.
***تبلیغات سوء
 یک راهنمای گردشگری معتقد است که در حال حاضر تنها موضوعی که از ورود توریست به ایران ممانعت می کند، تبلیغات سوء علیه ایران است.
محسن مکرم در خصوص صدور ویزا برای گردشگران خاطر نشان کرد: معتقدم مشکلاتی قبل از ورود گردشگران به ایران در بحث ویزا و تبدیل پول وجود ندارد، نظام ما صدور ویزا را ...

[ مشاهده متن کامل چرا گردشگران کمتر به مشهد میایند؟/ تاثیر تبلیغات سوء خارجی و نداشتن برنامه برای جذب گردشگرمذهبی/ مشهد ارزانتر مقصد گردشگری برای مسلمانان جهان قدس آنلاین ]