توضیح سردار؛ به داور اعتراض داشتم

آی اسپورت شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۳

آی اسپورت – در لحظه تعویض سردار آزمون، به نظر می رسید او از کارلوس کی روش ناراحت شده است. او در هنگام خروج از زمین زیر لب غر می زد و بعد از خروج از زمین هم با یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی صحبت هایی را داشت اما آزمون مدعی است که مشکلی با تعویض شدنش نداشته و ناراحتی او از تصمیمات داور مسابقه بوده است. او می گوید: «هیچ وقت نمی بینید که من به مربی اعتراض کنم؛ هیچ موقع. من به داور اعتراض کردم. به هر کسی که می خوردیم داور کارت زرد می داد. همان موقع که داشتم تعویض می شدم، کف پا روی پای مهدی ترابی آمدند و من داشتم به این موارد اعتراض می کردم ولی داور هیچ عکس العملی نشان نمی داد.»

سرخط اخبار