دام های سبک و سنگین کشور بیمه اجباری می شوند

ایرنا چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: با انعقاد تفاهم نامه مشترک بین صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه مرکزی دامداران، دام های سبک و سنگین پوشش حداکثری بیمه اجباری را دریافت می کنند.

به گزارش روز چهارشنبه سازمان تعاون روستایی، «حسین شیرزاد» در مراسم انعقاد تفاهم نامه مشترک بین صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران افزود: این تفاهم نامه مشترک با هدف صدور بیمه نامه همزمان با طرح هویت دار کردن دام ها برای همه دام های سبک و سنگین کشور منعقد شده است.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور برای مدت سه سال تنظیم شده و پس از پایان مدت مذکور با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود، اظهارداشت: هدف اصلی این تفاهم نامه، پوشش حداکثری بیمه اجباری همه دام های کشور در راستای اجرای بند (ث) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تعهدات متقابل در این تفاهم نامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه، صندوق بیمه کشاورزی کشور متعهد شده که ضمن تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی سالیانه بیمه دام و دریافت اطلاعات دام های هویت گذاری شده، نسبت به صدور بیمه نامه در سامانه جامع بیمه کشاورزی و ایجاد زمینه همکاری شرکت های خدمات بیمه ای در فرآیند هویت گذاری دام نظیر معرفی دامداران متقاضی بیمه به اتحادیه در شرایط خاص جهت هویت دار کردن و تسهیل در پرداخت کارمزد توافق شده در تفاهم نامه فی مابین اقدام کنند.
شیرزاد، استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی به منظور توسعه بیمه نامه، ارائه اطلاعات آماری و مشخصات اعضای اتحادیه ها و تعاونی های استانی و شهرستانی، منوط کردن تخصیص همه نهاده ها و خدمات به دامداران به دریافت و ارائه بیمه نامه دام از طرف دامدار و تهیه و تحویل لیست دام های بیمه پذیر به همراه حق بیمه به نمایندگی مربوطه را از تعهدات اتحادیه دامداران ...

سرخط اخبار