بازی، شادی، تما...م شد

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹
بازی، شادی، تما...م شد
خنده کودک بازیگوش امروز در پیچ و خم های بازی های مجازی گم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس؛ قدیم ندیم ها تابستان که می شد بچه ها بی توجه به گرما و آفتاب با ذوق وشوق به کوچه ها می آمدند و بازی می کردند، اما حالا اگر گذرت به همان کوچه ها بیفتد هیچ خبری از بچه ها و هیاهوی آن ها نیست.

با عباس آقا در کوچه قدیمیِ خانه پدری اش در قصردشت شیراز هم قدم می شوم. اُمید نوه ۷ ساله اش هم تبلت به دست با ما همراه می شود.
چه قاب تصویری شده دونسل دوشادوشِ هم، قدم می زنند یکی کودکِ بازیگوش دیروز و دیگری کودک ساکت و تنهای امروز.
کوچه خلوت و آرام است امید بی توجه به اطراف سرش را در تبلتش فرو برده و مرتب قهرمان بازی اش را به این طرف و آن طرف می برد تنها صدای گه گاه اوست که خلوت کوچه را به هم می زند. عباس آقا با جابه جایی عینکش امید را برانداز می کند و آهی از عمق دل می کشد و می گوید افسوس که دیگر از آن حال و هوای گذشته خبری نیست در همین کوچه من با احمد، بهرام، سعید و بچه های محل بازی می کردیم. کارمان به گرما و آفتاب هم نبود این بازی تمام می شد بازی دیگر شروع می شد از هفت سنگ بگیر تا تیله بازی و عمو زنجیرباف، قایم باشک، کلاغ پر، لی لی و وسطی. خلاصه ...

[ مشاهده متن کامل بازی، شادی، تما...م شد واحد مرکزی خبر ]