مراسم تحویل سال در حافظیه شیراز

پیام خبر جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۸
مراسم تحویل سال ۱۳۹۸ هجری شمسی در حافظیه شیراز برگزار شد.