۳ چهره ای که رهبر انقلاب از آنان نام بردند

فارس نیوز شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین در حرم مطهر امام رضا (ع)، از سه چهره تاریخی نام بردند که شناحت هرکدام از آن ها مهم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین در حرم مطهر امام رضا (ع)، از سه چهره نام بردند: امیرکبیر، جلال آل احمد و تقی زاده.
در ادامه، با برخی زوایای زندگی این چهره ها بیشتر آشنا می شوید:
امیرکبیر
حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود در باب ضرباتی که اروپایی ها در طول تاریخ به ایران وارد کرده اند، بیان کردند: «فشارهای انگلیس ها و سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار را وادار کرد خون امیرکبیر را بریزد و او را که می توانست ایران را متحوّل کند، کنار بگذارد.»
میرزا محمد تقی خان فراهانی متولد ۱۱۸۶ در هزاوه اراک، مشهور به امیرکبیر، صدراعظم و شوهرخواهر ناصرالدین شاه قاجار بود. پدرش کربلایی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود.
اصلاحات امیرکبیر، اندکی پس از رسیدن او به مقام صدارت آغاز شد و تا پایان دوران کوتاه صدارتش ادامه داشت. مدت صدارت امیرکبیر ۳۹ ماه بود. او بنیان گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری های نو به فرمان او در تهران پایه گذاری شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای مهم او به شمار می رود. رسیدگی به وضع مالیه، حذف القاب و عناوین، اصلاحات اجتماعی، سر و سامان دادن به ارتش، اصلاحات مذهبی و ... از مهم ترین اقدامات او بود.
امیرکبیر پس از اینکه با دسیسهٔ اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، ۲۰ دی ۱۲۳۰ در حمام فین به دستور ناصرالدین شاه و توسط حاج علی خان، پیشخدمت فراشباشی دربار به قتل رسید و پیکرش با پیگیری های همسر او در محدوده شرقی حرم امام حسین (ع) معروف به «پایین پا» به خاک سپرده شد.
جلال آل احمد ...

#یوسف_اعتصامی_پدر_پروین_اعتصامی #مقصود_حضرت_آیت_الله_خامنه_ای #میرزا_محمد_تقی_خان_فراهانی #جلال_الدین_سادات_آل_احمد #میرزا_نصرالله_خان_سیف #مرحوم_جلال_آل_احمد #همکاری_محمدعلی_تربیت #قائم_مقام_فراهانی #همسر_سیمین_دانشور #میرزا_سیدحسین_خان #میرزا_ملکم_خان #مرحوم_آل_احمد #حاج_میرزا_حسن #حاج_علی_خان #سیدحسن_تقی_زاده #بزک_کردن_غرب #جلال_آل_قلم #فرزند_سیداحمد_حسینی_طالقانی #اخذ_بلاشرط_آداب_و_عادات_فرنگ #مدرسه_دایر #راه_نو #سیدعبدالله_بهبهانی #ابوالحسن_طالقانی #سیدمهدی_طالقانی #خانم_دانشور #امام_خمینی #خلیل_ملکی #خدمت_و_خیانت_روشنفکران #بیمارستان_فیروزآبادی #چهارراه_مخبرالدوله #مسجد_فیروزآبادی #توبه‌ی_روشنفکری #خیابان_فردوسی #ادبیات_مقاومت #باشگاه_مهرگان #انتشارات_رواق #ولایت_اسرائیل #سید_نصرالدین #سال_۲۳_یا_۲۴ #غرب_زدگی #فصل_توبه #شهر_ری #جلال_،_روحانی_زاده #-_آل_احمد #از_آن_بیماری_دکترشدن_شفا_یافت #البته_نه_اختصاصا_برای_این_کار #کتاب_را_کامل_خواهد_کرد #باید_بدانید_که_جلال #دید_و_بازدید #پایین_پا #مموریال #فرانسه #آبادان #اندیشه #شناختن #دیپلمه #فهمیدن #ترکیه #تهران #تبریز #کاشان #زیارت #سامان #مشهد #مصر #فین #سخنرانی_روز_اول_فروردین #رهبر_معظم_انقلاب_اسلامی #حرم_مطهر_امام_رضا #شناحت_هرکدام #استخدام_آموزش_و_پرورش #پیشرفت_علمی #محدوده_شرقی_حرم_امام_حسین #اختیار_اولین_سالن_تشریح_دانشجویان #امیرکبیر_حضرت_آیت_الله_خامنه‌ای #قصاص_ترور_سید_عبدالله_بهبهانی #شوهرخواهر_ناصرالدین_شاه_قاجار #رفیقش_میرزا_محمدعلی_خان_تربیت #مقصود_حضرت_آیت_الله_خامنه‌ای #سردبیر_وقت_روزنامه_اطلاعات #دوره_دکترای_ادبیات_فارسی #جلال_آل_احمد_رهبر_انقلاب #فرزند_آیت_الله_طالقانی #رئیس_مجلس_سنای_ایران #دیدار_شمس_آل_احمد #مهرماه_سال_۱۳۴۱_انتشار #جریان_روشنفکری_ایران #بنیان_گذار_دارالفنون #دلیل_رستگاری_تائبانه #گزارش_خبرگزاری_فارس #دستور_ناصرالدین_شاه #اتمام_دوران_دبستان #زمان_محمدرضا_پهلوی #قصد_تأسیس_مدرسه‌ای #مدت_صدارت_امیرکبیر #خصوص_ضرورت_مقابله #اجازهٔ_درس_خواندن #هدف_ترویج_آموزش #تغییر_خط_فارسی #خصوص_طرح_موضوع #حزب_توده_ایران #آلت_دست_کشور #روز_آل_احمد