بسته پیامکی

شبکه خبر جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۶
مشکلات یک تغییر قانون، ناهمواری های اتوبان قم کاشان ، و علت برخورد نکردن تعزیرات با تخلفات موضاعات بسته پیامکی این هفته است.