دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه های جمهوری آذربایجان همکاری می کنند

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۵۵
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه های جمهوری آذربایجان همکاری می کنند
اقتصاد ایران: اردبیل - ایرنا- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه های جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و درمانی همکاری می کنند.

دکتر قدرت اخوان اکبری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در جریان دیدار اخیر هیات دانشگاهی استان اردبیل ازجمهوری آذربایجان تقاهم نامه همکاری بین این دانشگاه با دانشگاههای خزر و دانشگاه طب باکو به امضای رسید.
وی بیان کرد: پذیرش دانشجوی مشترک در مقطع کارشناسی ارشد، اجرای طرح های مشترک تحقیقاتی، انتشار مجله علمی مشترک ، توسعه همکاری های مشترک علمی و پژوهشی ونیز همکاری های درمانی از جمله موارد مورد توافق دو طرف می باشد.
او اضافه کرد: در جریان این سفر، هیات اردبیلی از بیمارستان آموزشی، بخش آناتومی و کلینیک دندانپزشکی دانشگاه طب باکو بازدید کرده و زیرساختهای آموزشی و درمانی دانشگاه های جمهوری آذربایجان و نحوه همکاری مشترک در حوزه های درمانی را مورد ارزیابی قرار داد.
اخوان اکبری با اشاره به اینکه زیر ساخت های مناسبی در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی در استان اردبیل وجود دارد، گفت: همکاری در این زمینه با طرف آذری پیش بینی و مورد توافق قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ضروری خواندن ایجاد دهکده سلامت در استان افزود: ایجاد دانشکده و رشته آبدرمانی در استان آینده ...

[ مشاهده متن کامل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه های جمهوری آذربایجان همکاری می کنند اکو نیوز ]