مراسم کلنگ زنی دبیرستان شهید ضامنی منطقه سروینه باغ ساری

خزرنما دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۱
سرخط اخبار