بزرگنمایی تحریمها، ظلم ملی

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۷:۵
بزرگنمایی تحریمها، ظلم ملی
اقتصاد ایران: روزنامه کیمیای وطن استان اصفهان در سرمقاله روز شنبه خود مطلبی را با عنوان ' بزرگنمایی تحریمها، ظلم ملی' به قلم مظفر حاجیان منتشر کرد.

در این مطلب آمده است : از 13 آبان ماه ، آمریکا تحریم های خود را شدت بخشید و مقامات آن کشور برای ترساندن ملت ایران به یک تهاجم سخت رسانه ای دست زدند که با جنگ روانی، جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را به نتیجه ای که می خواهند برسانند. از طرفی عده ای هرچند کم و بی مقدار، اما با هیاهو در داخل آن را همراهی کرده و می کنند تا در دل مردم ترس و دلهره بیندازند و راه رسیدن به نتیجه ای را که دشمن می خواهد آسان کنند؛ اما در این دو هفته ای که از این تحریم ها می گذرد ، چیزی عاید آنها نشد. اگرچه همان گروه داخلی همچون گذشته هر مشکلی را به تحریم ها پیوند می دهند، در حالی که این چنین نیست ؛ بلکه باید میان تأثیر تحریم های اقتصادی علیه ایران و تأثیر ناکار آمدی های موجود در کشور تفکیک قائل شد؛ اگر چنین نشود، همچنان باید در انتظار رفع تحریم ها بمانیم. اگر همه مشکلات را ناشی از تحریم بدانیم، باید بنشینیم و منتظر برداشته شدن تحریم ها باشیم. البته و صد البته که تحریم های اقتصادی بی تأثیر نیست؛ اما آیا تحریم ها اثری بیشتر از کم کاری ها و بی تدبیری ها دارد؟
امروز همه می دانند و اذعا ...

[ مشاهده متن کامل بزرگنمایی تحریمها، ظلم ملی اکو نیوز ]

آخرین اخبار اکو نیوز