رژه ۲۹ فروردین، روز ارتش در مشهد

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۴
مراسم رژه ۲۹ فروردین، گرامیداشت روز ارتش در مشهد برگزار شد.