عکس/ فراموش شدگان لرستان ...

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۶
مجموعه روستاهای «زلقی» شرقی و غربی، از توابع شهرستان الیگودرز استان لرستان، از کمترین امکانات زندگی محروم مانده اند و از نظر بهداشت نیز بشدت در مضیقه اند...

به گزارش مشرق ، آنها فراموش شده اند و از نظر پیشرفت و امکانات زندگی حتی با نزدیک ترین شهر نیز فاصله زیادی دارند. بیشتر این روستاها به دلیل مناسب نبودن جاده، آب لوله کشی ندارند و ساکنان آنها هنوز به کمک چهارپایان و مشک هایی که از پوست حیوانات درست شده ، آب را از چشمه برمی دارند. خانه های روستایی نیز از سنگ و گل و سقفشان از چوب است یا به شکل کپر ساخته شده است. کمبود آب نیز باعث شده حمام در اولویت زندگی این مردم نباشد.
به دلیل کوهستانی بودن منطقه، مارگزیدگی و عقرب گزیدگی در فصل های مختلف سال دیده می شود، اما روستاها تا اولین مرکز بهداشت فاصله زیادی دارند و همین موضوع مرگ ومیر برخی از اهالی را هم دنبال داشته است. بیماری های پوستی، بیماری های مشترک انسان و حیوان و برخی بیماری های دیگر نیز که در کودکان بیشتر شایع است به بخشی از زندگی مردم این روستاها تبدیل شده است.

سرخط اخبار