چت توئیتری العبادی و ترامپ درباره ایران!

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۴
چت توئیتری العبادی و ترامپ درباره ایران!
طنز - نخست وزیر عراق درباره تحریم های امریکا علیه ایران گفته است: «با بی میلی تحریم های امریکا علیه ایران را اجرا خواهیم کرد» این اظهار نظر سوژه فتوطنز احمدرضا کاظمی در شهرونگ شده است.

آفتاب نیوز :
 اظهار نظر عجیب حیدر العبادی درباره تحریم های امریکا علیه ایران همچنان سوژه رسانه هاست.

[ مشاهده متن کامل چت توئیتری العبادی و ترامپ درباره ایران! آفتاب نیوز ]