سیل و آبگرفتگی شدید روستاهای گهرباران میاندورود

خزرنما چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۲۸