بارش باران پاییزی در تهران

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴

ایرنا- تهران -بارش باران پاییزی در روزهای اخیر طرواتی دوباره به جان شهر پر از دود و آلوده بخشیده است.*3*

[ مشاهده متن کامل بارش باران پاییزی در تهران ایرنا ]