نقد فضای مجازی؛ از توهمات احمدی نژاد تا دروغ های سیزده بدری

دریافت خبر : یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۶:۷
نقد فضای مجازی؛ از توهمات احمدی نژاد تا دروغ های سیزده بدری
سیدرضا اکرمی

آنچه در فضای مجازی می گذرد، لزوما صحیح نیست. برخی تحلیل ها در فضای مجازی بسیار از واقعیت جامعه دور است و گاهی اگرچه در ظاهر با تایید مخاطبان و به اصطلاح لایک آنها روبرو می شود اما در فضای واقعی قطعا دیس لایک خواهد گرفت. مثلا در فضای مجازی تحلیل های زیادی درباره افول و غروب اعتدال مطرح می شود اما تجربه نشان می دهد؛ بعد از هر جوسازی آرام آرام گرد و خاک ها می خوابد و حقیقت چهره ها خود را نمایان می کند. از نظر ارزشی اعتدال با وجدان، انصاف، قانون، قاعده و زندگی موفق به دور از افراط و تفریط و هیجان سازگار است؛ بنابراین همیشه اعتدالگرایی را ارزش می دانم و معتقدم جامعه نهایتا اعتدال را می پذیرد.
مثال دیگر آنکه در فضای مجازی چنین تحلیل می شود که بعد از خروج آمریکا از برجام، تندروها در عرصه سیاسی کشور میدان دار خواهند شد! غافل از اینکه آنچه عموما مطرح شده است دیدگاه های شخصی افراد بوده نه جریان ها. جریان به تفکری ریشه دار در خرد، وجدان، تجربه و دین انسان اتلاق می شود که متفاوت از جوسازی افراد است که روز را شب و شب را روز وانمود می کنند. این تحلیل ها را در فضای مجازی می سازند و می بافند تا ...

[ مشاهده متن کامل نقد فضای مجازی؛ از توهمات احمدی نژاد تا دروغ های سیزده بدری خبر آنلاین ]