شور و نشاط کودکان پلدختری

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
با پاکسازی پارک ها و وسایل بازی شهراز گل و لای، شور و نشاط به جمع کودکان پلدختری برگشته است.