تجربه خرید کالاهای سوپرمارکتی از دیجیکالا

زومیت شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۷
دیجی کالا از چند ماه پیش فروش محصولات تندمصرف را آغاز کرده است. با توجه به تفاوت ماهیت حوزه ی FMCG با سایر کالاهایی که دیجی کالا می فروشد، بر آن شدیم تا عملکرد این فروشگاه را در ارائه ی این محصولات محک بزنیم.

ورود به حوزه ی موادغذایی و کالاهای تندمصرف هدفی است که در مسیر تحقق چشم انداز دیجی کالا دیده می شود. دیجی کالا به عنوان بزرگ ترین فروشگاه آنلاین خاورمیانه ازنظر بازدید و تعداد خرید، در پی آن است تا در گام اول، به اولین مقصد برای هر نوع خریدی تبدیل شود. ازاین رو، این شرکت ورود به تمامی حوزه های خرید را در دستورکار قرار داده است. با توجه به چنین سیاستی، پوشش نیازهای اولیه ی کاربران نظیر موادخوراکی و کالاهای تندمصرف بسیار اهمیت دارد. دیجی کالا برای ورود به حوزه ی محصولات تندمصرف یا FMCG عضو جدیدی را در خانواده ی خود پذیرفت و به بیان بهتر، روکولند به هلدینگ دیجی کالا پیوست . 
فرایند نگه داری و ارسال کالاهای تندمصرف و سوپرمارکتی باتوجه به ماهیت این محصولات بسیار پیچیده تر از سایر حوزه ها است؛ چراکه مدیریت زنجیره ی تأمین و نیز پخش و ارسال، مستلزم دقت و همچنین سرعت عمل درخورتوجه است. این موضوع بر خواسته از ماهیت کالاهای FMCG یا تندمصرف است. کالاهای تندمصرف به دو دلیل باید سریع تر از سایر کالاها دردسترس کاربران قرار گیرند: ۱. محصولات FMCG با توجه به ماهیتشان مانند فساد زودهنگام موادغذایی باید سریع تر از سایر کالاها دردسترس خریداران قرار گیرند؛ ۲. با توجه به اینکه اقلام سوپرمارکتی جزو ضروری ترین موادمصرفی در خانواده ها محسوب می شود؛ ازاین رو، تأخیر چندساعته در ارسال ارائه ی خدمات در این حوزه را بی معنی می کند. به بیان بهتر، خرید کالاهای سوپرمارکتی به صورت اینترنتی نباید مستلزم سپری کردن زمان طولانی باشد.
دیجی کالا برای رسیدن به هدفش، مرکزها یا انبارهای متعددی برای پردازش و ارسال اقلام خریداری شده در سطح شهر تهران درنظر گرفته ...

سرخط اخبار