۷۵تا ۹۸ درصد زنان مورد آزارخیابانی قرارگرفته اند/ تعقیب شدن با ماشین رایج ترین آزار

دریافت خبر : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
۷۵تا ۹۸ درصد زنان مورد آزارخیابانی قرارگرفته اند/ تعقیب شدن با ماشین رایج ترین آزار

مدیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران با انتقاد از کمبود آمار در زمینه میزان آزارهای خیابانی برای زنان گفت: برخی از پژوهش ها نشان می دهند که ۷۵ تا ۹۸ درصد از زنان مورد آزار خیابانی قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، شهلا اعزازی که در همایش امنیت زنان در فضای عمومی صحبت می کرد، با بیان اینکه آزارهای جنسی همزمان با ایجاد شهرهای بزرگ آغاز شده اند گفت: در روستاها و شهرستان های کوچک به دلیل آشنایی میان مردم به میزان ناچیزتری شاهد وقوع چنین پدیده هایی هستیم اما در شهرها به دلیل گمنامی و کسوت اماکنی که افراد می توانند در آن حاضر شوند بیشتر شاهد آزارهای خیابانی هستیم.
جرم انگاری وسیع، از ایرادات وارد به لایحه خشونت علیه زنان
وی با بیان اینکه فعالیت فعالان حقوق زنان، سازمان های مردم نهاد، خبرنگاران و پژوهشگران باعث مطرح شدن این آسیب اجتماعی شده است، اظهار کرد: در حال حاضر آزار خیابانی زیرگروه خشونت در عرصه خصوصی، عمومی و نیمه عمومی مانند دانشگاه و محل کار قرار می گیرد. لایحه خشونت علیه زنان در حال حاضر در دست قوه قضاییه است و یکی از ایراداتی که به آن وارد شده مربوط به جرم انگاری ...

[ مشاهده متن کامل ۷۵تا ۹۸ درصد زنان مورد آزارخیابانی قرارگرفته اند/ تعقیب شدن با ماشین رایج ترین آزار عصر ایران ]