سناریوسازی برای توقف طرح مبارزه با پوشاک قاچاق

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران گفت: سرشاخه های واردات پوشاک قاچاق با ایجاد سناریوهای به هم ریختگی بازار و از بین رفتن امنیت، تلاش می کنند تا طرح مبارزه با پوشاک قاچاق متوقف شود.

به گزارش مشرق، بهرام شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران در مورد روند اجرای طرح مبارزه با قاچاق برندهای محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را از اول دی ماه اجرایی کرد و با توجه به جدیت در اجرای طرح بلافاصله دارندگان فروشگاه های عرضه کننده پوشاک محرز قاچاق یا اقدام به تعطیلی واحدهای خود کردند و یا کالاهای قاچاق خود را از سطح فروشگاه جمع آوری کردند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح سرشاخه های واردات پوشاک قاچاق منافع خود را در خطر دیدند، افزود: بنابراین این افراد برای متوقف کردن طرح رایزنی های خود را آغاز کردند و به دنبال این اقدامات عده ای از بدنه اتحادیه های صنفی، بدنه اتاق اصناف و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که اجرای این طرح منجر به به هم ریختگی بازار می شود.
وی افزود: بنابراین این افراد به جای اینکه پرچمدار حمایت از کالای ایرانی باشند با پذیرش اینکه اجرای این طرح بازار را به هم می ریزد عملاً تبدیل به پرچم داران حمایت از عرضه کالای قاچاق شدند.
شهریاری با تأکید بر اینکه انبارهای تولیدکنندگان پوشاک داخلی مملو از کالا است و با خروج برندهای محرز عرضه کننده قاچاق هیچ مشکلی برای تأمین پوشاک موردنیاز مردم حتی در شب عید هم ایجاد نمی شود، گفت: متأسفانه ذینفعان واردات پوشاک قاچاق به تازگی سناریوی به هم ریختگی بازار را با سناریوی از بین رفتن امنیت عوض کرده اند و با این کار سعی دارند تا همچنان به عرضه پوشاک قاچاق ادامه دهند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران گفت: با ...

سرخط اخبار