حادثه قائمشهر برخوردشهاب سنگ بود؟

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با تاکید بر اینکه در هر برخورد شهاب سنگ به زمین باید آثار و بقایای آن مشخص باشد، گفت: در صدای انفجار قائم شهر اثری از سنگ های آسمانی مشاهده نشده است.

در ساعت 8 و 30 دقیقه روز 7 تیرماه 1394 یک قطعه شهاب سنگ یک کیلوگرمی در شهر فامنین استان همدان به یک خانه برخورد کرد و پس از برخورد و آسیب رساندن جزئی به سقف یک منزل مسکونی، تکه تکه و در اثر سوختن، مقداری از آن به خاکستر تبدیل شد. تکه های این شهاب سنگ برای بررسی بیشتر به آزمایشگاهی در همدان ارسال شد.
صاحب این خانه در آن زمان اعلام کرد: حدود ساعت 8 صبح صدای مهیب افتادن شیئی را در پشت بام می شنود که بر اثر آن مقدار کمی از گچ سقف فرو می ریزد. وی همچنین می گوید: وقتی به آن دست زدم کمی داغ بود. این سنگ ایزوگام پشت بام را سوراخ کرد به سیمان رسید و تکه های کوچکی از آن هم به اطراف پخش شد. 
این خبر نمونه ای از برخورد شهاب سنگ به زمین بوده است؛ ولی این، تنها رویداد در این زمینه نبوده است. بلکه اخباری از برخورد شهاب سنگ در سایر شهرهای کشور منتشر شده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
"دقایقی قبل برخورد چند شهاب سنگ به زمین در مناطقی در مرزهای سه استان قزوین، زنجان و همدان خساراتی به شهرهای بوئین زهرا، آوج و تاکستان زد".
"جسم نورانی در حدفاصل اشتهارد و نظرآباد در استان البرز ...

[ مشاهده متن کامل حادثه قائمشهر برخوردشهاب سنگ بود؟ ساعت 24 ]