مقالات فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۶، شماره ۲ منتشر شد

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵

مجموعه مقالات فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۶، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (Tunneling & underground spaces Engineering) یک نشریه علمی-پژوهشی است که توسط دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن تونل ایران به صورت فصلی به زبان فارسی،انگلیسی از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی شاهرود منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۶، شماره ۲ این ژورنال به صورت زیر می باشد:
۱. بررسی الزامات فنی، مهندسی و پدافندی بهره برداری از معادن زیرزمینی نمک منطقه سردره گرمسار به عنوان سازه های استراتژیک
۲. تحلیل بار وارد بر سازه پوشش تونل های حفاری مکانیزه-مطالعه موردی تونل انتقال آب سد زاینده رود به کاشان
۳. بررسی اندرکنش تونل های دوقلو و شمع های مجاور
۴. ارزیابی بارهای وارد بر پوشش تونل های مکانیزه با استفاده از مدل سازی فیزیکی
۵. بررسی نشست ناشی از حفاری تونل های دوقلو در ماسه با تراکم های نسبی مختلف با استفاده از مدل آزمایشگاهی
۶. شبیه سازی سه بعدی تاثیر ...

[ مشاهده متن کامل مقالات فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره ۶، شماره ۲ منتشر شد سیویلیکا ]