بلای خانمانسوز مواد مخدر را جدی بگیریم

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۵۵
بلای خانمانسوز مواد مخدر را جدی بگیریم
روزنامه پیام استان سمنان روز یکشنبه در شماره چهار هزار و 790 خود مطلبی با عنوان' بلای خانمانسوز مواد مخدر را جدی بگیریم ' به قلم ابوالقاسم کواکبیان منتشر کرد.

در این مطلب آمده است: سه شنبه پنجم تیرماه مصادف با بیست وششم ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. علت نام گذاری چنین روزی یک کنفرانس بین المللی بود که در زمینة اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور اتریش و شهر وین تشکیل شد و در آن کنفرانس، سندی به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید و قرار شد که همة کشورها در جهت ریشه کنی اعتیاد ضمن همکاری همه تلاش کنند؛ ولی شوربختانه برخی از قراردادهای بین المللی در حد همان نشست و برخاست و امضای سند باقی می ماند و در عمل، تلاش جدی انجام نمی شود؛ لذا با این که سران همة کشورهای امضاکننده از مخرب بودن این مواد افیونی خانمان سوز اطلاع کافی دارند و به خوبی می دانند که چگونه این مواد با چنگال های منحوس خود جسم و جان افراد به ویژه جوانان را نشانه گرفته است، عملاً مبارزة جدی صورت نمی گیرد. حتی در برخی از کشورها، مصرف بعضی از این مواد، آزاد و قانونی اعلام شده است.
از سوی دیگر در کشور ما با آن که ارادة مسئولان بر این محور استوار است که قاچاق و مصرف این مواد را ریشه کن کنند و در این راه جوانان برومند و مرزداران دلیر این مرزوبوم با تقدیم جان عزیزشان سعی دارند ...

[ مشاهده متن کامل بلای خانمانسوز مواد مخدر را جدی بگیریم ایرنا ]