ورود اتومبیل به لابی مرکز خرید

فارس نیوز یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱
در پی ورود اتومبیل به یک مرکز خرید، یک نفر آسیب دید.
سرخط اخبار