هشدار اتحادیه اروپا به افغانستان

دریافت خبر : پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۵۲

وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است. بانک مرکزی افغانستان می گوید، قرار گرفتن در این فهرست اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبرو نمی کند. «صبغت ‍الله احمدی»، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی بی سی گفته است که هفته گذشته هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت خارجه این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع داده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا فهرست ۲۳ کشوری که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، منتشر کرده است. معیارهایی که منجر به قرار گرفتن این کشورها در فهرست شده، نقص در استراتژی آن ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این پیشنهاد کمیسیون اروپا، باید به تصویب پارلمان و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برسد. بانک مرکزی افغانستان با بیان این که در حال بررسی هشدار اتحادیه اروپا است، گفته که قرار گرفتن افغانستان در این فهرست، خطرات جدی را متوجه اقتصاد این کشور نمی کند. بانک مرکزی افغانستان می گوید برای جلوگیری از وارد شدن پول های سیاه در چرخه اقتصادی و مالی، موانع بیشتری ایجاد می کند. قرار گرفت ...

[ مشاهده متن کامل هشدار اتحادیه اروپا به افغانستان روزنامه مردم سالاری ]