هواشناسی ایران در حوزه تغییر اقلیم چه می کند؟

ایسنا شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۳:۷
همزمان با روز جهانی هواشناسی، رئیس سازمان هواشناسی کشور اهمیت این روز را با توجه به شعار انتخابی امسال تشریح و وظایف سازمان هواشناسی را در مورد پدیده تغییر اقلیم اعلام کرد.

سحر تاجبخش در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه روز سوم فروردین همزمان با ۲۳ مارس «روز جهانی هواشناسی» است که امسال با شعار «خورشید، زمین و هوا» پاس داشته می شود، اظهارکرد: دلیل انتخاب این شعار از سوی سازمان هواشناسی جهانی آن است که بر نقش سیال هوا و انرژی خورشید روی فعالیت های انسانی تاکید کند.
وی با تاکید بر اهمیت مسئله موضوع گرمایش جهانی در سطح بین المللی اظهار کرد: در دهه های اخیر تأثیرات افزایش دمای کره زمین در قالب تغییر اقلیم موجب نگرانی جامعه جهانی شده است و حرکت های گسترده ای برای اطلاع رسانی در این باره و کنترل گرمایش زمین در حال انجام است.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه گرمایش جهانی یا افزایش دمای کره زمین بر اثر فعالیت های انسانی بوده است، تصریح کرد: فعالیت های صنعتی بشر به طور مستقیم بر افزایش گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن تأثیرگذار است که این افزایش گازهای گلخانه ای افزایش دما و پدیده گرمایش جهانی را به دنبال داشته است.
تاجبخش با اشاره به این که هدف اصلی ما در راستای اجرای اسناد بالادستی به ویژه تأکیدات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، ارائه خدمات و سرویس های بهتر است، اظهار کرد: سال های بسیاری در حوزه پیش بینی های عددی فعالیت شده است. ما سعی می کنیم در راستای تقویت این حوزه با جدیّت کار کنیم.
وی با اشاره به اینکه شعار امسال روز جهانی هواشناسی نیز تلنگری برای کنترل مصرف سوخت های فسیلی و به تبع آن کاهش گازهای گلخانه ای جو و در نهایت کنترل دمای کره زمین است، گفت: متأسفانه کشورهای مختلف دنیا طی دهه های اخیر شاهد تأثیر گرمایش جهانی و پدیده تغییر اقلیم هستند. تغییر اقلیم می تواند در یک منطقه به ...