سفالینه هایی از نیشابور!

دریافت خبر : یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹
سفالینه هایی از نیشابور!

در فاصله ی سال های 1318- 1315 خورشیدی، هیات باستان شناسی موزه مترو پلیتن آمریکا در شهر نیشابور، حفریاتی انجام دادند و آثاری از دوران تمدن اسلامی به دست آودند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در فاصله ی سال های 1318- 1315 خورشیدی، هیات باستان شناسی موزه مترو پلیتن آمریکا در شهر نیشابور، حفریاتی انجام دادند و آثاری از دوران تمدن اسلامی به دست آودند. بیشتر این سفالینه ها شامل سفال های لعابدار عاجی رنگ مزین به خطوط کوفی و همچنین ظروف زرین فام و رنگارنگ با نقوش کنده، لعاب پاشیده و با نقوش قالب زده و همچنین ظروف یکرنگ بوده اند و معروف تر از همه، نوعی سفالینه دارای نوشته قهوه ای کوفی تزیینی است که چگونگی و نحوه نگارش خطوط کوفی بر روی ظروف سفالین، ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.

در اوایل اسفندماه 1343 سیف الله کامبخش فرد، در نیشابور حفریاتی در مورد مطالعه کوره های سفال پزی انجام داد. این کاوش ها در دو محل شهر کهنه نیشابور یکی در شمال قریه «خرمک» و دیگری در اراضی «لک لک آشیان»، چهار کوره سفال پزی عصر سلجوقی، حفاری و ساختمان های آن ها مشخص شده است ...

[ مشاهده متن کامل سفالینه هایی از نیشابور! فناوری و نوآوری ]