گوشزدی به سیستم بانکداری در استان کهگیلویه و بویراحمد / کارت خوان های سیار GPRS خرید و فروش مواد مخدر را آسان تر کرده !

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۹
با گسترش امکانات ارائه شده در سیتم بانکداری و عرضه ی کارت خوان های سیاردر تمام اصناف و حوزه های اقتصادی ،متاسفانه شاهد سواستفاده از این کارت خوان های سیار هستیم .

فناوری های نوین همواره توانسته اند مسیر رفاه انسان ها هموار نمایند به گونه ای که معمولاً این فناوری ها باعث صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه ها شده اند. اما این فناوری ها می توانند شرایط سهل کاری را برای گروه های مختلف در پی داشته باشند. و در این بین برخی افراد متخلف در جامعه هم می توانند از این فناوری های نوین برای آسان انجام دادن تخلفات خود بهره برداری کنند. یکی از وخاطمخا تابناک کهگیلویه و بویراحمد با ارسال یادداشتی به موضوع یکی از آسیب های کارت خوان های سیار بانک ها در زمینه خرید و فروش مواد مخدر پرداخته است.
در این یادداشت آمده است : با گسترش امکانات ارائه شده در سیتم بانکداری و عرضه ی کارت خوان های سیاردر تمام اصناف و حوزه های اقتصادی ،متاسفانه شاهد سواستفاده از این کارت خوان های سیار هستیم ، به طوری که فروشندگان مواد مخدر برای تسهیل در امر خرید و فروش مواد مخدر و جابه جایی آسان از این کارت خوان ها استفاده می کنند ، تا جایی که تبدیل به یکی از نقایص و مشکلات عرضه ی غیر قانونی این کارت خوان ها از سوی سیستم بانکداری هستیم .
بنابرین مستلزم توجه بیشتر نهاد ناظر صنعت پرداخت و همچنی ...

[ مشاهده متن کامل گوشزدی به سیستم بانکداری در استان کهگیلویه و بویراحمد / کارت خوان های سیار GPRS خرید و فروش مواد مخدر را آسان تر کرده ! تابناک ]