کارگران اجرای کامل قانون کار را خواستارند

دریافت خبر : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۸
کارگران اجرای کامل قانون کار را خواستارند

برخی کارگران کارخانه ها در حالی روزگذشته (سه شنبه) همزمان با سالروز تصویب قانون کار روبه روی خانه کارگر گرد هم آمدند که به گفته عضو شورای کار، مهم ترین خواسته آنان اجرای کامل این قانون مصوب سال 1369 است. به گزارش ایرنا، قانون کاردرمجلس سوم تصویب شد اما شورای نگهبان برخی بخش های این قانون را مغایربا احکام شرعی دانست.سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ بررسی این قانون را به پایان رساند.روزگذشته در سالروزتصویب قانون کار،برخی کارگران درخانه کارگر گرد هم آمدند وخواسته های خود را مطرح کردند. درهمین ارتباط، نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: کارگران به اجرای ناقص قانون کار در کشور اعتراض دارند واین تجمع برای گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار و و ارائه نظرها درباره این قانون بود. علی خدایی درگفت و گوبا ایرنا افزود: متاسفانه از قانون کار سوء استفاده های بسیاری شده و هیچ گاه قوانین مربوط به حوزه کار به شکل کامل به اجرا در نیامده است. به همین دلیل همواره شاهد تضییع حقوق کارگران بوده ایم. نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار یادآوری کرد: در ماده 7 قانون کار تاکید شده است ...

[ مشاهده متن کامل کارگران اجرای کامل قانون کار را خواستارند روزنامه رسالت ]

آخرین اخبار روزنامه رسالت