چرا رابطه ی جنسی وابستگی می آورد؟

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۷:۵۱
چرا رابطه ی جنسی وابستگی می آورد؟

اگر تابه حال به این فکر کرده اید که اوج رابطه دیوانه تان می کند، چندان هم اشتباه فکر نکرده اید. اینطور که پیداست قشر اوربیتوفرناتال مغز طی اوج رابطه خاموش می شود. ولی چرا این مسئله مهم است؟ به این قسمت از مغز صدای منطق گفته می شود و کنترل کننده ی رفتار است.
طی سال ها رابطه ی جنسی با همسر سابقم باعث شده کارهای احمقانه ای بکنم. مثل وارد شدن به روابطی که هیچ برنامه ای برای شان نداشته ام، فقط به این دلیل که به خاطر رابطه جنسی به او وابسته شده بودم.
البته دلیلش این نبود که آن رابطه ی جنسی آنقدر هوش از سرم پرانده بود که نمی توانستن دست از آن فرد بکشم ولی به این خاطر که آن رابطه جنسی مغزم را فریب داده بود که از آن آدم بهتر روی زمین پیدا نمی شود.
من اسم این پدیده را «دیوانگیِ ناشی از رابطه ی جنسی» می گذارم. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که بعد از ایجاد رابطه ی جنسی با یک فرد جدید، ذهن منطقی تان مغلوب ذهن احساسی تان می شود. ولی چرا رابطه ی جنسی وابستگی ای اینچنینی ایجاد می کند؟
دو سال تمام طول کشید تا اینکه ذهن منطقی ام بتواند در جنگ پیروز شود و آن فرد را کنار بگذارم. بااین حال بااین که ...

[ مشاهده متن کامل چرا رابطه ی جنسی وابستگی می آورد؟ پارسینه ]