آغاز برداشت یاقوت های سرخ در خراسان جنوبی

دریافت خبر : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۵
آغاز برداشت یاقوت های سرخ در خراسان جنوبی
برداشت انار از 4 هزار و 370 هکتار از باغ های زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد از این باغ ها 31 هزار و 450 تن انار برداشت شود و 62 میلیارد تومان عاید کشاورزان کند.
آقای رضایی افزود: شهرستان فردوس با 2 هزار و 71 هکتار بیشترین برداشت و سطح زیر کشت را دارد.
شیشه کپ، شهسوار، بجستانی، ملس، پوست سیاه، شیرین، یزدی، محلی و باغی را از ارقام انار تولیدی در خراسان جنوبی اعلام کرد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه 9 هزار و 500 نفر در خراسان جنوبی انار کارند گفت : 50 درصدانار این استان به خارج از استان ارسال می شود.
25 هزار و 163 تن انار پارسال از باغ های این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.
برداشت انار تا آبان در خراسان جنوبی ادامه دارد.

[ مشاهده متن کامل آغاز برداشت یاقوت های سرخ در خراسان جنوبی واحد مرکزی خبر ]