گزارش تصویری: تمرین سه شنبه ۲۲ مرداد پرسپولیس

پرسپولیس نیوز سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴

پرسپولیس نیوز : مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه ۲۲ مرداد پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل:
*سایت باشگاه پرسپولیس

سرخط اخبار