مسابقات قایق سواری خانوادگی

ایمنا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۸
به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان مسابقات قایق سواری خانوادگی در زاینده رود برگزار شد.